KNAW

Research

Linguistic Landscapes in the Netherlands A study of Multilingualism in...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Linguistic Landscapes in the Netherlands A study of Multilingualism in Amsterdam and Friesland
Period 01 / 2005 - 10 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1305761

Abstract

The linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration is formed by the language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings (Landry and Bourhis, 1997). Studying the linguistic landscape gives new insight into multilingualism and language contact. This young research field is attracting interest worldwide. In my Ph.D. project I examine the linguistic landscape of the Netherlands. Urban and rural locations in the city belt Randstad (including Amsterdam) and the province of Friesland are compared with respect to the use of the state language Dutch, the international language English and the minority language Frisian. Other languages, like German, French, Chinese and Arabic, are also considered.

Abstract (NL)

Een kledingzaak verkoopt Quality Fashion, in een restaurant kun je een ÞÝÞ SCHOTEL bestellen en een café biedt Poeiermolke aan. Loulou Edelman onderzocht of teksten in de openbare ruimte (samen het taallandschap genoemd) in de talen van de bevolking zijn geschreven. Dat blijkt maar tot op zekere hoogte het geval. Op borden in Amsterdam komen de minderheidstalen Turks en Arabisch bijvoorbeeld wel voor, maar minder dan je op basis van het percentage omwonenden van Turkse en Marokkaanse komaf zou verwachten. En in het straatbeeld van Friesland speelt de Engelse taal een veel grotere rol dan het Fries, een officiële taal. Edelman concludeert dat het Nederlands overheerst in het taallandschap, gevolgd door het Engels. Dat het taallandschap maar weinig blijk geeft van meertaligheid komt onder andere voort uit machtsverhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De studie vond plaats in Amsterdam en in het Friese Leeuwarden, Franeker en Burgum. Edelman fotografeerde en analyseerde teksten in acht geselecteerde winkelstraten.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. D. Gorter
Co-supervisor Dr. U. Ansaldo
Doctoral/PhD student Dr.ir. L.J. Edelman

Classification

D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation