KNAW

Research

Phytophthora infestans infection risks as related to climate and agronomic...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Phytophthora infestans infection risks as related to climate and agronomic factors to fine tune spray advice
Period 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1305799

Abstract

Research objectives:
Current decision support systems (DSS) in potato late blight control, e.g. Negfry (DK), Prophy (NL), Plant-Plus (NL) and Simphyt (D), do not consider the spatial and multi-scale aspects of spore dispersal, instead they organize and integrate information on the life cycle of P. infestans, the weather (historical and forecast), plant growth, fungicides, and cultivar resistance for decisions on fungicide application to control late blight. This project aims to serve as a test environment for prototype decision rules in a semi-practical environment. It therefore serves as bridge between the research theme s EPI and BOX.

Abstract (NL)

Doel:
Doelstelling van dit project is verdere reductie van de fungicide input op resistente rassen te bewerkstelligen en de grenzen hiervan te verkennen. Aangepaste timing van bespuitingen, doseringsverlaging en flexibele spuitschema s (weekschema met aangepaste doseringen, flexibele timing met vaste dosering etc.) op resistente rassen gaan zo potentieel tot de mogelijkheden behoren.

Werkwijze:
Dit project richt zich op implementatie van kennis in een semi-praktijkomgeving als tussenfase, voordat e.e.a. op wat grotere schaal in de strategieproeven opgenomen wordt.

- Bepalen te toetsen beslisregels en behandelingen in overleg met de KBG en het DO.
- Praktische uitwerking van de beslisregels, indien nodig ondersteunt door wetenschappelijk software (MatLab).
- Aanleggen en uitvoeren veldproef
- Evalueren resultaten en schrijven rapport.

Resultaten:
- Vastleggen te toetsen prototype beslisregels voor loof- en/of knolbescherming
- Toetsing van regels in veldproef
- Vaststellen effectiviteit nieuwe beslisregels door vergelijking met oude regels of standaardpraktijk.
- Rapportage over de activiteiten in een jaarlijks rapport.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. G.J.T. Kessel

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation