KNAW

Research

Public land in the Roman Republic: a social and economic history of the ager publicus’

Pagina-navigatie:


Update content


Title Public land in the Roman Republic: a social and economic history of the ager publicus’
Period 09 / 2004 - 01 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.nieuws.leidenuniv.nl/general/img/roselaar_samenvatting_tcm76-83613.pdf
Research number OND1305819
Data Supplier OIKOS

Abstract (NL)

Land is een schaars goed. Veel van de huidige sociale en economische problemen komen voort uit een tekort aan land, waardoor de voedselvoorziening in gevaar komt. In de Oudheid was dit niet anders. Het proefschrift Public land in the Roman Republic: a social and economic history of the ager publicus door Saskia Roselaar behandelt het lot van land in staatseigendom tijdens de Romeinse Republiek (ca. 300 - 50 v. C.). Het project Peasants, citziens and soldiers aan het Instituut Geschiedenis heeft uitgewezen dat dit een periode was van snelle bevolkingsgroei. Waar eerdere onderzoeken veronderstelden dat de schaarste aan land leidde tot bevolkingsafname, is nu geconcludeerd dat het landtekort een direct gevolg was van bevolkingsgroei. Bovendien breidde de commerciële landbouw zich sterk uit, wat leidde tot een grotere vraag naar land onder marktproducenten. Deze beide ontwikkelingen leidden tot een grotere druk op land, zowel weide- als akkergronden, die eigendom waren van de staat. Vele mensen die bepaalde rechten op zulke gronden konden laten gelden, wilden hun bezit veiligstellen door een vaste bezitstitel op het land te verwerven. Dit leidde tot de creatie van nieuwe juridische mogelijkheden voor bezit, en uiteindelijk tot de volledige privatisering van de meeste staatsgronden.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. L. de Ligt
Doctoral/PhD student Dr. S.T. Roselaar

Classification

D34100 Antiquity

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation