KNAW

Onderzoek

Publiek land in de Romeinse Republiek: sociale en economische geschiedenis...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Publiek land in de Romeinse Republiek: sociale en economische geschiedenis van de ager publicus
Looptijd 09 / 2004 - 01 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
URL http://www.nieuws.leidenuniv.nl/general/img/roselaar_samenvatting_tcm76-83613.pdf
Onderzoeknummer OND1305819
Leverancier gegevens OIKOS

Samenvatting

Land is een schaars goed. Veel van de huidige sociale en economische problemen komen voort uit een tekort aan land, waardoor de voedselvoorziening in gevaar komt. In de Oudheid was dit niet anders. Het proefschrift Public land in the Roman Republic: a social and economic history of the ager publicus door Saskia Roselaar behandelt het lot van land in staatseigendom tijdens de Romeinse Republiek (ca. 300 - 50 v. C.). Het project Peasants, citziens and soldiers aan het Instituut Geschiedenis heeft uitgewezen dat dit een periode was van snelle bevolkingsgroei. Waar eerdere onderzoeken veronderstelden dat de schaarste aan land leidde tot bevolkingsafname, is nu geconcludeerd dat het landtekort een direct gevolg was van bevolkingsgroei. Bovendien breidde de commerciƫle landbouw zich sterk uit, wat leidde tot een grotere vraag naar land onder marktproducenten. Deze beide ontwikkelingen leidden tot een grotere druk op land, zowel weide- als akkergronden, die eigendom waren van de staat. Vele mensen die bepaalde rechten op zulke gronden konden laten gelden, wilden hun bezit veiligstellen door een vaste bezitstitel op het land te verwerven. Dit leidde tot de creatie van nieuwe juridische mogelijkheden voor bezit, en uiteindelijk tot de volledige privatisering van de meeste staatsgronden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. L. de Ligt
Promovendus Dr. S.T. Roselaar

Classificatie

D34100 Oudheid

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie