KNAW

Research

Agricultural PV-chains (Solar panels)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Agricultural PV-chains (Solar panels)
Period 2003 - 2004
Status Completed
Research number OND1306048

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Het project wil de economische haalbaarheid van een grootschalige introductie van zonnepanelen of pv-daken in de agrarische sector aantonen. Zo mogelijk op die daken waar asbest wordt verwijderd. Hierbij leveren agrarische bedrijven met voldoende dakruimte zonnestroom aan andere partijen in de keten zoals de energie-intensieve verwerkende industrie. De verwerkende industrie, bijvoorbeeld de zuivelindustrie, koopt dan groencertificaten van agrarische ondernemers voor een prijs die het aantrekkelijk maakt zonnepanelen te plaatsen.
[Intentieverklaringen]:
Door middel van intentieverklaringen van verwerkende bedrijven enerzijds en agrarische bedrijven anderzijds worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Het verwerkende bedrijf verplicht zich tot de afname van de groencerticaten van tenminste vijftien agrarische bedrijven (met een gemiddelde van 100 M2 dakruimte) die zich verplichten tot plaatsing van de zogenoemde PV-installaties.

Related organisations

Related people

Project leader T. Kraakman

Classification

D14330 Electrical energy technology
D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation