KNAW

Research

Production and sale of organic calf meat

Pagina-navigatie:


Update content


Title Production and sale of organic calf meat
Period 2004 - 2005
Status Completed
Research number OND1306074
Data Supplier Agro eco

Abstract

[Goals of the project]:
- Draw up an inventory of possibilities and bottlenecks for fattening of organic bull-calves
- Investigate marketing of organic veal through a pilot project
- Disclose gathered knowledge and ideas at two study-days.
[Types of services provided by Agro Eco]:
- Draw up an inventory of potential national markets
- Draw up an inventory of regional markets
- Draw up business plans
- Organise study-days

Abstract (NL)

[Achtergrond]: In opdracht van de Vereniging Veluwe IJsselzoom voert Agro Eco in samenwerking met GLTO-projecten een inventariserend project uit om biologische stierkalveren in de biologische sector af te mesten en te vermarkten. Nu gaan de bio-stierkalfjes veelal het gangbare circuit in. Het Stierkalf Waardig-project gaat in samenwerking met boeren houderij- en afzetsystemen inventariseren en uittesten. De afzet zal de grootste probleem zijn. Het project richt zich op de nationale afzetmarkt via slagers en op regionale afzet zoals huisverkoop en biologische boerenmarkten.
[Doel van het project]:
- Het inventariseren van mogelijkheden en knelpunten voor het mesten van biologische stierkalveren m
- Het onderzoeken van het vermarkten van biologisch kalfsvlees middels een pilot project
- Het openbaar maken van verzamelde kennis en ideeën middels een tweetal studiedagen.
[Services geleverd door Agro Eco]:
- Inventariseren van potentiële nationale afzetkanalen
- Inventariseren van regionale afzetkanalen
- Opstellen van bedrijfsplannen
- Organiseren van studiedagen

Related organisations

Related people

Contact person K. van Veluw (MSc)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22100 Microbiology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation