KNAW

Onderzoek

Ketenontwikkeling Biologische Varkenshouderij Gelderland

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ketenontwikkeling Biologische Varkenshouderij Gelderland
Looptijd 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1306077

Samenvatting

De biologische varkenshouderij sector kampt met een aantal knelpunten die mede in dit project worden aangepakt. Het gaat met name om:
- Ontwikkeling van een geschikt kraamhok op een Gelders voorbeeldbedrijf.
- Aanpak antibiotica residuen in geslachte varkens
- Verbeteren van het gebruik in de praktijk van kruidenpreperaten met wormafdrijvende werking
- Bevordering van de afzet biologisch varkensvlees in Gelderland
In dit project wordt samengewerkt met ASG, een stallenbouwer een supermarktketen in Gelderland en een aantal biologische varkenshouderij bedrijven in Gelderland.
[Services geleverd door Agro Eco]:
- Projectontwikkeling: In samenwerking met de VBV heeft Agro Eco het project opgesteld en ingediend bij de financier.
- Projectleiding: Agro Eco is, samen met de stuurgroep, verantwoordelijk voor projectinhoud, -voortgang, -financiƫn en rapportage

Samenvatting (EN)

The organic pig production is struggling with some technical issues/bottlenecks, which are attacked in this project. This concerns mostly:
- Development of a suitable maternity sty at a model farm in the province Gelderland.
- Reducing medicine residues of medicines in slaughtered pigs.
- Increasing the concept of phytotherapy.
- Promoting organic pig meat in the province Gelderland
In this project ASG, a sty-builder, a supermarket chain in Gelderland and some organic pig farmers from Gelderland are co-operating
Types of services provided by Agro Eco:
- Project development: in co-operation with VBV, Agro Eco has made a project proposal and presented it to the financer.
- Project leadership: Agro Eco is, together with the board, responsible for project contents, progress, finances and reports

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Vereniging Biologische Varkenshouderij

Betrokken personen

Contactpersoon E. Geelhoed

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie