KNAW

Research

Mining for Information in Texts from the Cultural Heritage - MITCH

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mining for Information in Texts from the Cultural Heritage - MITCH
Period 07 / 2005 - 12 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1306118
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

A relatively unknown but extremely valuable treasure of Naturalis, the Dutch National Museum of Natural History at Leyden, is the collection of logbooks of the researchers and later biologists and geologists who sailed on board the ships of the Dutch East Indies Company. Over the centuries the logbooks have been treated with the same care as the collected animals and fossils. The value of the collection lies therefore in the combination: the logbooks are the key to information and knowledge about the collection, which is essential for research into the description and evolution of animal species. The wealth of information in all these materials necessitates the development and application of technological tools for data mining. The MITCH project aims at using data mining with language and information technological means to convert logbooks into searchable databases.

Abstract (NL)

Een minder bekende maar uiterst waardevolle schat van Naturalis, het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden, is de verzameling logboeken van de met de V.O.C. meevarende vorsers en latere biologen en geologen. Door de eeuwen heen zijn ze met evenveel zorg samengesteld en bewaard als de meegebrachte dieren en fossielen. De waarde van de collectie ligt dan ook in de combinatie: de logboeken vormen de sleutel tot informatie en kennis over de collectie, die essentieel is voor onderzoek naar de beschrijving en evolutie van diersoorten. De hoeveelheid informatie in al dit materiaal maakt het nodig dat technologische hulpmiddelen voor het ontginnen van data ontwikkeld en toegepast worden. Het MITCH-project beoogt met taal- en informatietechnologische middelen data mining te gebruiken om logboeken om te zetten in doorzoekbare databases.

Related organisations

Related people

Classification

D16400 Information systems, databases
D32200 History and philosphy of the life sciences, ethics, evolution biology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation