KNAW

Research

System research of dairy farm and evironment on Practical centre De Marke (4 th phase)

Pagina-navigatie:


Update content


Title System research of dairy farm and evironment on Practical centre De Marke (4 th phase)
Period 2004 - 2005
Status Completed
Research number OND1306171

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Op het praktijkcentrum De Marke vindt sinds 1992 onderzoek plaats naar een bedrijfssysteem voor melkveehouderij met minimale emissies van milieubelastende stoffen. De vierde fase van dit project is onverminderd gericht op het realiseren van de milieudoelen (minder dan 50 mg nitraatuitspoeling in het bovenste grondwater en circa 0 kg fosfaatoverschot) in combinatie met aanvaardbare prestaties op het vlak van economie, bodemvruchtbaarheid, diergezondheid en dierwelzijn. Sinds kort wordt hierbij vooral aandacht besteed aan de invulling van de nieuwe systematiek in de mestregelgeving.

Related organisations

Related people

Project leader Ing. D.A. van der Schans

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation