KNAW

Onderzoek

Systeemonderzoek m.b.t. melkveehouderij en milieu op Praktijkcentrum De...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Systeemonderzoek m.b.t. melkveehouderij en milieu op Praktijkcentrum De Marke (vierde fase)
Looptijd 2004 - 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1306171

Samenvatting

[Doel van het project]:
Op het praktijkcentrum De Marke vindt sinds 1992 onderzoek plaats naar een bedrijfssysteem voor melkveehouderij met minimale emissies van milieubelastende stoffen. De vierde fase van dit project is onverminderd gericht op het realiseren van de milieudoelen (minder dan 50 mg nitraatuitspoeling in het bovenste grondwater en circa 0 kg fosfaatoverschot) in combinatie met aanvaardbare prestaties op het vlak van economie, bodemvruchtbaarheid, diergezondheid en dierwelzijn. Sinds kort wordt hierbij vooral aandacht besteed aan de invulling van de nieuwe systematiek in de mestregelgeving.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. D.A. van der Schans

Classificatie

D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie