KNAW

Onderzoek

Effecten van een verpleegkundige interventie bij ouderen met...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Effecten van een verpleegkundige interventie bij ouderen met dementiesymptomen en hun centrale mantelzorgers
Looptijd 07 / 2002 - 07 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1306344
Leverancier gegevens Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging - LEVV

Samenvatting

Mantelzorgers van dementerenden staan vaak erg onder druk, met name door de toenemende zorgtaken en door de gedragsproblemen. Steun en informatie voor mantelzorgers kan de stress verlichten, depressieve symptomen van mantelzorgers verminderen, het zorgvermogen versterken, het beroep op gezondheidsvoorzieningen verlagen en zelfs uit- of afstellen van opname van demente patiënten in een verpleeghuis. Vraagstelling: wat zijn de effecten van een praktische, emotionele, en informatieve ondersteuning op maat gedurende 12 maanden door gespecialiseerde wijkverpleegkundigen (VK) bij thuiswonende patiënten met dementiesymptomen (DP) en hun centrale mantelzorgers (MZ) op het gevoel van competentie in zorgen én de kwaliteit van leven van de mantelzorgers? Is deze interventie kosteneffectief? Samenvatting: Een gerandomiseerde gecontroleerde interventiestudie onder patiënten met dementiesymptomen en diens centrale mantelzorger in 34 huisartspraktijken in West-Friesland. Naar schatting zullen 130 koppels (DP-MZ) gerandomiseerd worden. Metingen vinden plaats bij 0, 6 en 12 maanden. De interventie bestaat uit huisbezoeken en monitoring door wijkverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in ouderen. De VK biedt praktische, emotionele en informatieve steun die is afgestemd op de behoeften van de MZ en de DP. De steun bestaat onder meer uit het aanbieden van informatie over de aandoening, het aanleren van technieken voor geheugensteun, het omgaan met probleemgedrag van de DP, het aanleren van benaderingswijzen, het verlenen van emotionele en praktische steun aan de MZ, het bevorderen van de communicatie tussen familieleden en het ontlasten van de MZ. Uitkomsten, Primair: a) gevoel van competentie in zorgen van de mantelzorger b) kwaliteit van leven van de mantelzorger c) psychische gezondheid van de mantelzorger Secundair: d) ervaren druk door het geven van mantelzorg e) kwaliteit van leven van de patiënt f) directe en indirecte kosten door de interventie g) opname verzorgingshuis en verpleeghuisopname h) opnamedagen in het ziekenhuis en sterfte

Betrokken organisaties

Penvoerder VU Medisch Centrum - VUmc (VU)
Financier ZonMw

Overige betrokken organisaties

Omring West-Friesland

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.P.J. van Hout

Classificatie

D24100 Verpleegkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie