KNAW

Research

IBA peat district

Pagina-navigatie:


Update content


Title IBA peat district
Period 2003 - 2004
Status Completed
Research number OND1306350

Abstract (NL)

[Aanleiding]:
Al decennialang worden de Veenkoloniën gezien als een gebied waar iets moet gebeuren . Sociale en economische indicatoren tonen een beeld dat in negatieve zin afwijkt van de rest van Nederland. Bovendien worden de afhankelijkheid van de zetmeelaardappelenteelt en verwerking als kwetsbaar ervaren. Een recent initiatief om hier wat aan te doen is in gang gezet door de commissie Hoekstra. De aanbevelingen van deze commissie zijn vervolgens opgepakt door de Stuurgroep Veenkoloniën. Dit heeft geresulteerd in een agenda. Momenteel is de uitvoering van de plannen aan de orde. Daarbij is ondersteuning gevraagd van InnovatieNetwerk.
[Doel van dit project]:
Het gaat in de Veenkoloniën, gezien de vele initiatieven die al ontplooid zijn, om een weerbarstige problematiek. De rol van InnovatieNetwerk is het zoeken naar (nieuwe) oplossingen voor dit soort problemen.
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
Er zijn twee concrete acties uitgevoerd: a. Frank Veeneklaas heeft een essay geschreven getiteld 'Vergezichten en Valkuilen - Over economische initiatieven voor de Veenkoloniën' (2003). [ http://www.agro.nl/innovatienetwerk/doc/vergezichten_en_valkuilen.pdf] Het essay gaat over de valkuilen die kunnen optreden wanneer geprobeerd wordt een regio op te stuwen in de vaart der volkeren, en hoe slim met deze valkuilen omgegaan kan worden. Dit essay is besproken met een delegatie van de Stuurgroep die er zijn voordeel mee heeft kunnen doen; b. Jos Jonkhof heeft een essay geschreven 'Quick scan Veenkoloniën - Relevantie van de IBA methode voor de Veenkoloniën' (IBA staat voor Internationale Bauausstellung) (Alterra-rapport 943, ISSN 1566-7197). De IBA-aanpak is van 1990-2000 toegepast in het Ruhrgebied en wordt sinds kort ook gebruikt in het meer landelijke Fürst Pückler Land. Jonkhof beschrijft de essentie van de IBA-aanpak en geeft aan wat de mogelijke relevantie is van deze aanpak voor de Veenkoloniën. Met de Stuurgroep wordt nog gesproken over een mogelijk vervolg op deze acties.

Related organisations

Other involved organisations

Stuurgroep voor de Veenkoloniën
Alterra.

Related people

Contact person Dr. J.H.A. Hillebrand

Related research (upper level)

Subprogram Regional renewal

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation