KNAW

Research

ICES/KIS-programme Living with water

Pagina-navigatie:


Update content


Title ICES/KIS-programme Living with water
Period 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1306353
Data Supplier Website

Abstract (NL)

[Doel van dit project]:
Om de beoogde ommekeer in het waterbeheer van water weren naar water accommoderen te realiseren is het noodzakelijk dat er intensieve interacties tussen kenniswerkers uit verschillende disciplines ontstaan. Daarmee wordt gebroken met het vertrouwen in primair technische en veelal monodisciplinaire aanpakken van onze watervraagstukken. De ambitie van het programma is het mobiliseren, ontwikkelen, richten, verankeren en toepasbaar maken van verschillende soorten kennis ten behoeve van een duurzame afstemming tussen Leven met Water en andere ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
De binnen dit programma geformuleerde kernvragen worden gekoppeld aan vier kennisthema s: communicatie, waardering en beleving, institutionele arrangementen en besturing en functioneren van watersystemen. Ook worden deze kernvragen gekoppeld aan vijf onderscheiden gebiedstypes, omdat de uitwerking ervan sterk verschilt van gebied tot gebied. Deze gebiedstypes zijn: kust en zee, rivierengebied, laag Nederland, hoog Nederland en het stedelijk gebied.
Er is een interdisciplinair programma opgesteld om de waterproblematiek op te lossen. Dit moet leiden tot vernieuwing van dat deel van de kennisinfrastructuur dat betrekking heeft op water.

Related organisations

Related people

Contact person Drs. C.M. van Schaik

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation