KNAW

Onderzoek

Speerpunt Energie: het concept 'Kas als Energiebron'

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Speerpunt Energie: het concept 'Kas als Energiebron'
Looptijd 2002 - 2005
Status Afgesloten
URL http://www.kasalsenergiebron.nl
URL http://www.kasalsenergiebron.nl/documenten
Onderzoeknummer OND1306372

Samenvatting

[Aanleiding van dit project]:
Een kas kan in theorie veel energie leveren. Want in de zomer heeft een kas gemiddeld 7 MW warmte over door instraling van de zon, terwijl in de winter 2 MW nodig is voor verwarming. Vandaar het idee De kas als energiebron : energieleverende in plaats van energieverslindende kassen. Een idee dat zowel de maatschappelijke als de concurrentiepositie van de tuinbouwsector fundamenteel kan veranderen. InnovatieNetwerk werkt in het project Kas als Energiebron met SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland een onderdeel van LTO Nederland) samen.
[Doel van dit project]:
Al jaren is het hoge energiegebruik in de glastuinbouw een punt van kritiek. De tuinbouw slaagt er wel in de energie-efficiëncy (de gebruikte energie per eenheid product) zeer sterk te verbeteren, maar het absolute energiegebruik is al jaren stabiel en neigt weer tot stijgen. Voor een duurzame glastuinbouw is het nodig dat het energiegebruik werkelijk afneemt en dat de CO2-uitstoot wordt verminderd. Volgens SIGN en InnovatieNetwerk kan dat niet door stapsgewijze vernieuwing maar is het forceren van een trendbreuk noodzakelijk. Door de kas te beschouwen als potentiële bron van duurzame energie (en niet langer als een grootgebruiker van fossiele energie) ontstaan nieuwe kansen.
[Werkwijze van dit project en Resultaat]:
Eén spoor behelst het opzetten van een innovatieprogramma dat bevordert dat geselecteerde sleuteltechnologieën worden ontwikkeld. Tevens wordt uitgezocht welke wet- en regelgeving relevant is, wat de mogelijke gevolgen zijn voor de energie-infrastructuur, en welke partijen betrokken moeten worden. Verkenningen die gericht zijn op energieleverende kassen in 2020. Maar via een ander spoor is er al één complete uitwerking ontstaan voor zo n kas op basis van een verrassende combinatie van bestaande technologieën. Op 16 juni 2003 zijn zowel het innovatieprogramma, als het concrete ontwerp voor een energieproducerende kas overgedragen aan minister Veerman van LNV en het tuinbouwbedrijfsleven. InnovatieNetwerk en SIGN hebben met het concept, de rapporten en het ontwerp beweging veroorzaakt, waardoor het komen tot pilots mogelijk is geworden. In 2003 hebben 3 ministeries (LNV, VROM, EZ) en het Productschap Tuinbouw elk 500.000 toegezegd voor de realisatie van de pilot. In 2004 is door een consortium van bedrijven een gedetailleerd projectplan gemaakt en de eerste pilot wordt in Bergerden in 2005 gerealiseerd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Dr.ir. H.J. van Oosten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Deelprogramma Vitale clusters

Classificatie

D14800 Energie
D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie