KNAW

Research

Horticultural cluster Academy

Pagina-navigatie:


Update content


Title Horticultural cluster Academy
Period 2002 - 2005
Status Completed
URL http://www.agro.nl/innovatienetwerk/doc/Tuinbouwclusteracademie.pdf
URL http://www.agro.nl/innovatienetwerk/doc/Tuinbouwcluster_Academie_Trefpunt.pdf
Research number OND1306383

Abstract (NL)

[Achtergrond]:
De Nederlandse tuinbouwsector neemt internationaal gezien een toonaangevende positie in. Voortdurend het snelst en het best innoveren blijkt onontbeerlijk om die positie te handhaven. Behalve productinnovaties zijn veelomvattende vernieuwingen nodig, bijvoorbeeld ge├źnt op ontwikkelingen in andere sectoren of in andere landen. Zulke innovaties kom je collectief en precompetitief sneller op het spoor dan individueel. Ondernemers hebben daarom voorgesteld te investeren in 'gezamenlijk leren van buiten de tuinbouw'.
[Doel van dit project]:
Bestaande instituties zijn vooral gericht op het leren op school. Vernieuwende ondernemers leren echter veel meer van informele kontakten in en buiten de sector. Daarom is het leren van buiten' centraal gesteld en is een werkvorm ontwikkeld die 'Trefpunt voor vernieuwende ondernemers' genoemd is. Het gaat daarbij om verrassende ontmoetingen en verrassende thema s op telkens andere plaatsen. Deze combinatie heeft geleid tot het voorstel een 'Tuinbouwcluster Academie' op te richten.
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
Het rapport 'Naar een Tuinbouwcluster Academie: leren van buiten om sterker te staan' (2002) bevat de eerste aanzet tot een leerzaam trefpunt voor vernieuwende ondernemers. Een trefpunt waar vanuit activiteiten worden georganiseerd die de tuinbouwsector bewust moeten maken van ontwikkelingen, ondernemingen en ondernemers buiten de sector. Deze kunnen inspireren om vernieuwingen in de tuinbouw te starten. Het businessconcept 'Tuinbouwcluster Academie: trefpunt voor vernieuwende ondernemers' (2003) vormt de basis van het businessplan dat het tuinbouwbedrijfsleven heeft laten opstellen om de Academie te kunnen oprichten. Het businessplan is eind 2003 vastgesteld. Vervolgens is begin 2004 een bestuur gevormd en is er een programmadirecteur aangesteld. Eind november 2004 is de programmaraad met ondernemers gevormd. In 2005 zal de Academie op stoom komen. Vooralsnog is de Tuinbouwcluster Academie gehuisvest in het Productschap Tuinbouw, te Zoetermeer.

Related organisations

Other involved organisations

SIGN
Productschap Tuinbouw
Rabobank
LNV

Related people

Contact person Dr.ir. H.J. van Oosten

Related research (upper level)

Subprogram Vital clusters

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation