KNAW

Onderzoek

Tuinbouwcluster Academie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Tuinbouwcluster Academie
Looptijd 2002 - 2005
Status Afgesloten
URL http://www.agro.nl/innovatienetwerk/doc/Tuinbouwclusteracademie.pdf
URL http://www.agro.nl/innovatienetwerk/doc/Tuinbouwcluster_Academie_Trefpunt.pdf
Onderzoeknummer OND1306383

Samenvatting

[Achtergrond]:
De Nederlandse tuinbouwsector neemt internationaal gezien een toonaangevende positie in. Voortdurend het snelst en het best innoveren blijkt onontbeerlijk om die positie te handhaven. Behalve productinnovaties zijn veelomvattende vernieuwingen nodig, bijvoorbeeld ge├źnt op ontwikkelingen in andere sectoren of in andere landen. Zulke innovaties kom je collectief en precompetitief sneller op het spoor dan individueel. Ondernemers hebben daarom voorgesteld te investeren in 'gezamenlijk leren van buiten de tuinbouw'.
[Doel van dit project]:
Bestaande instituties zijn vooral gericht op het leren op school. Vernieuwende ondernemers leren echter veel meer van informele kontakten in en buiten de sector. Daarom is het leren van buiten' centraal gesteld en is een werkvorm ontwikkeld die 'Trefpunt voor vernieuwende ondernemers' genoemd is. Het gaat daarbij om verrassende ontmoetingen en verrassende thema s op telkens andere plaatsen. Deze combinatie heeft geleid tot het voorstel een 'Tuinbouwcluster Academie' op te richten.
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
Het rapport 'Naar een Tuinbouwcluster Academie: leren van buiten om sterker te staan' (2002) bevat de eerste aanzet tot een leerzaam trefpunt voor vernieuwende ondernemers. Een trefpunt waar vanuit activiteiten worden georganiseerd die de tuinbouwsector bewust moeten maken van ontwikkelingen, ondernemingen en ondernemers buiten de sector. Deze kunnen inspireren om vernieuwingen in de tuinbouw te starten. Het businessconcept 'Tuinbouwcluster Academie: trefpunt voor vernieuwende ondernemers' (2003) vormt de basis van het businessplan dat het tuinbouwbedrijfsleven heeft laten opstellen om de Academie te kunnen oprichten. Het businessplan is eind 2003 vastgesteld. Vervolgens is begin 2004 een bestuur gevormd en is er een programmadirecteur aangesteld. Eind november 2004 is de programmaraad met ondernemers gevormd. In 2005 zal de Academie op stoom komen. Vooralsnog is de Tuinbouwcluster Academie gehuisvest in het Productschap Tuinbouw, te Zoetermeer.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

SIGN
Productschap Tuinbouw
Rabobank
LNV

Betrokken personen

Contactpersoon Dr.ir. H.J. van Oosten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Deelprogramma Vitale clusters

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie