KNAW

Onderzoek

Toekomstverkenning Ocean Farming / Duurzaam zeegebruik - De rijke Noordzee

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Toekomstverkenning Ocean Farming / Duurzaam zeegebruik - De rijke Noordzee
Looptijd 09 / 2001 - 03 / 2004
Status Afgesloten
URL http://www.mep.tno.nl/Noordzeedagen_2003/presentaties/Luiten.pdf
URL http://www.stt.nl/stt2/projecten/ocean/STT_67_flyer.pdf
Onderzoeknummer OND1306397

Samenvatting

[Achtergrond}:
Er zijn ongekend veel mogelijkheden om op duurzame wijze dieren, planten en grondstoffen uit de zee te oogsten en te gebruiken. Het project Ocean Farming Duurzaam zeegebruik beoogt deze mogelijkheden kenbaar te maken: oogsten van een visakker in de Noordzee, schelpdieren en zeegroenten kweken in de kustgebieden en koralen laten groeien op land om medicijnen te produceren. Er wordt aan duurzaam benutten van de zee gewerkt in drie ontwerpgroepen: De rijke Noordzee , Zeecultuurpark en Zee op land . De rijke Noordzee kijkt naar toekomstige, duurzame inrichting en exploitatie van de Noordzee.
[Doel van dit project]:
Totnogtoe is de zee ondergeschikt aan het land. Dat leidt er enerzijds toe dat de zee onbekommerd uitgebuit wordt en anderzijds dat veel kansen die de zee biedt, onbenut blijven. Omdat de visserij volgens het principe van de jacht tot uitputting leidt van de vispopulatie, is het tijd om na te denken over nieuwe ideeën om duurzaam te vissen. Vis kan geteeld worden in semi-open systemen, zoals nu gebeurt met zalm in de Noorse fjorden. Maar misschien kunnen we ook wel naar visakkers op zee. En wellicht is het mogelijk om op kleinschaliger wijze vis te vangen in zee. Bijvoorbeeld door niet maandenlang met containerschepen op kabeljauw te azen die op zee verwerkt wordt tot diepvriesvis, maar door met kleinere schepen dagelijks allerlei soorten verse vis aan land te brengen. Bovendien neemt de ruimtedruk op zee toe. Denk aan de plannen om een luchthaven op zee te plaatsen. Of aan delen van de zee die als natuurgebied gekwalificeerd worden. Door functies te combineren, kun je die druk op de ruimte verminderen. Bijvoorbeeld door de productie van windenergie met windmolens die twintig kilometer uit de kust geplaatst gaan worden, te combineren met viskweek
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
Er is een boek gepubliceerd waarin de vernieuwende ideeën beschreven worden van de drie ontwerpgroepen om duurzaam te oogsten van de productiviteit van de zee. Ontwerpen die fungeren als een uitnodiging om op een andere manier over de zee na te denken en met de zee om te gaan. Ocean Farming beoogt deze ontwerpen maatschappelijk te verankeren en aan een vervolg te werken door presentaties te geven, te publiceren in de media en te praten met relevante partijen. Het resultaat van De rijke Noordzee behelst een nieuwe kaart van de Noordzee waarop experimenten aangegeven staan die tonen dat ecologie en economie op zee samen kunnen gaan. Een experiment als de visakker: op één plek actief bijvoorbeeld platvissen vangen waardoor niet meer het hele areaal van de Noordzee verstoord hoeft te worden en mogelijk de nieuwe aanwas van vis op die ene plek toeneemt. Daar tegenover staat het idee om het zeesysteem een poos met rust te laten zodat het zich kan herstellen en er op termijn meer geoogst kan worden. Of het experiment waarbij viskweek en energieproductie op zee gecombineerd worden: tussen windmolens bijvoorbeeld mosselzaad opvangen dat je vervolgens daar kunt opkweken. Behalve de kaart van de Noordzee verschijnt er ook een analyse waarin wordt aangegeven waarom het moeilijk is de zee duurzaam te benutten.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

FUGRO Milieu Consult B.V., Leidschendam
NUON NV, Arnhem

Betrokken personen

Contactpersoon Dr.ir. J.G. de Wilt

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Deelprogramma Vitale clusters

Classificatie

D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D22400 Ecologie
D23000 Geneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie