KNAW

Onderzoek

Nieuwe ontwerpen voor stad-land arrangementen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Nieuwe ontwerpen voor stad-land arrangementen
Looptijd 2002 - 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1306406

Samenvatting

Het project Nieuwe ontwerpen van stad-land arrangementen slaat een brug tussen stad en platteland, tussen consument en producent, tussen welzijn en welvaart. De landbouw heeft de stad nodig voor een perspectiefvolle toekomst. Daarom functioneren de beelden, wensen en opvattingen van de stedelingen als ontwerpeisen voor ingrijpend vernieuwde vormen van landbouw: zorglandbouw, landbouw die afvalstromen uit de stad benut of landbouwgronden als recreatiegebied.
[Doel van dit project]:
Tot 1980 richtte de landbouw het platteland in. Landbouwers werkten met steeds grotere machines en telkens werden grotere hoeveelheden geproduceerd omwille van de kostenverlaging. Om dat mogelijk te maken, zijn de percelen vergroot, beken gekanaliseerd en natuurlijke kenmerken zoals bossen en aflopende grond verdwenen. Inmiddels voeren zowel het rijk als provincies beleid dat erop gericht is de natuurlijke elementen die kenmerkend zijn voor de regio, weer terug te brengen in het landschap. De sector vraagt zich af of de landbouw, gezien de noodzakelijke aanpassingen, toekomst heeft in de verstedelijkte gebieden in Nederland. De Europese subsidieregelingen zijn veranderd, de milieubeperkingen nemen toe en de mogelijkheden om uit te breiden verdwijnen.
Toch kan het toekomstbeeld er rooskleurig uitzien. Tenminste, als de landbouw gaat ontwikkelen wat de steden nodig hebben, datgene gaat produceren waar consumenten naar vragen en die diensten gaat leveren die burgers wensen. Wanneer stad en platteland niet langer als tegenpolen gezien worden, kan ook gezamenlijk gewerkt worden aan de overgangen tussen stad en land. Het gebied rondom de stad het ommeland is doorgaans chaotisch ingericht. Terwijl het ommeland juist ook zo ingericht zou kunnen worden dat het de stad met het platteland verbindt.
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
InnovatieNetwerk heeft zeventien stedelijke gebieden geïdentificeerd waar problemen met de huidige vorm van landbouw voorzien worden en waar de overgang van stad naar land verre van vloeiend is. De regio rond Amsterdam, Delft, Den Bosch, Deventer en Venlo bijvoorbeeld. In drie van die gebieden, die graag willen meewerken aan dit project, worden de beelden, wensen en verwachtingen geïnventariseerd die de stad heeft van de landbouw. Dat verlanglijstje wordt vertaald naar ontwerpeisen zodat er ontwerpen voor nieuwe vormen van landbouw gemaakt kunnen worden. Die ontwerpen behelzen niet alleen het uiterlijk van die landbouw, maar ook de bedrijfsorganisatie en de aard van de producten en productiewijze. En denkbare financieringsconstructies. Want doordat er gemeenschappelijke functies ontdekt worden voor stad en landbouw, ontstaat er een gezamenlijk belang. Als steden het ommeland als hun achtertuin mogen beschouwen, hoeveel geld hebben ze dan bijvoorbeeld over voor het beheer van die tuin?

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Bureau ETC te Leusden
dir. Groene Ruimte van het ministerie van LNV

Betrokken personen

Contactpersoon Dr.ir. M.C.H. Wagemans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Deelprogramma Veelzijdige landbouw

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie