KNAW

Onderzoek

Versparken bij consumentencentra in Europa

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Versparken bij consumentencentra in Europa
Looptijd 2003 - 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1306412

Samenvatting

[Achtergrond]:
In het essay Van logistieke draaischijf naar duurzaam servicenetwerk (2002) wordt de overgang geschetst van Nederland als logistieke draaischijf voor de productie, aanvoer, bewerking, verpakking, distributie en transport van bloemen, groenten en fruit naar dienstverlenend netwerk. Een netwerk dat zich richt op klanten in consumentencentra als Berlijn of Parijs. Die centra kunnen in de nabije toekomst zelf als logistieke draaischijf fungeren omdat de draaischijf in Nederland met verschillende duurzaamheidsproblemen te maken gaat krijgen.
[Doel van dit project]:
In dit deelproject staat de vraag centraal wat er zou kunnen gebeuren als de functie van logistieke draaischijf anders moet worden ingevuld dan thans het geval is. Eén van de oplossingsrichtingen is een netwerk van 'draaischijven' creëren bij grote consumentencentra in Europa. In dit illustratieproject wordt gesproken over 'versparken'. De vraagstelling is erg complex omdat het gaat om het realiseren van versparken buiten de Nederlandse landsgrenzen, er buitenlandse partners nodig zijn en de fysieke stromen niet of slechts ten dele via Nederland zullen verlopen. Hoe kunnen Nederlandse ondernemers de informatiestromen over de producten beheersen in een decentraal internationaal netwerk, als niet alles fysiek via Nederland wordt afgehandeld?
[Werkwijze van dit project en resultaat]:
Aan Van de Geijn Partners is opdracht verstrekt om met internationaal werkende ondernemers de kansen en risico s van het concept in kaart te brengen. Vervolgens is het project opgepakt door de Tuinbouwcluster Academie en hebben opnieuw gesprekken plaatsgevonden tussen ondernemers. Inmiddels wordt door een aantal partijen in besloten kring verder nagedacht over mogelijke investeringen. Dit is een voorbeeld waarbij InnovatieNetwerk wel kan bijdragen aan de conceptontwikkeling, maar waarbij, zodra het competitieve domein wordt bereikt, ondernemers zelf verder gaan

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

SIGN
Productschap Tuinbouw
Frugi Venta
VGB
Tuinbouwcluster Academie

Betrokken personen

Contactpersoon Dr.ir. H.J. van Oosten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D24300 Voeding
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie