KNAW

Onderzoek

Wonen en werken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Wonen en werken
Looptijd 2002 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1306426

Samenvatting

Wonen en werken, heeft als ambitie de maatschappelijke behoeften ten aanzien van wonen en werken in het landelijk gebied op een duurzame manier te vervullen. De nadruk ligt hier op het project Nieuwe Dorpen, een metafoor voor het geheel vrij, los van vooringenomenheden, zoeken naar nieuwe oplossingen voor clusters van problemen

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Onderzoeksbureau STORRM CS Architects Consultants
DLA+ Landscape Architects
Oud-burgemeester Mandos van Borssele
de gemeentesecretaris Dantuma van Dantumadeel
Bert Kisjes (organisator van ┬┐Het culturele dorp van Europa┬┐)
Motivaction
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
Architekten Cie. Research Development
Bureau PAU
H+N+S Landschapsarchitecten
Strootman en Pennings

Betrokken personen

Contactpersoon Dr. J.H.A. Hillebrand

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Programma Groene ruimte

Classificatie

D62000 Sociale geografie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie