KNAW

Onderzoek

BO-02-006 Nationale Landschappen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-02-006 Nationale Landschappen
Looptijd 2005 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1306516

Samenvatting

Doel:
Centraal in dit thema staat de vraag wat de betekenis en doorwerking is van het veranderende landschapsbeleid als gevolg van de Nota Ruimte, Agenda Vitaal Platteland en het Europese Landschapsverdrag. In het onderzoek wordt kennis ontwikkeld waarmee de rijksoverheid haar nieuwe rol, die bestaat uit stimuleren en faciliteren, kan vormgeven. Een van de belangrijke aspecten hierbij is om ervoor te zorgen dat deze kennis bij provincies en gemeenten terechtkomt. Het onderzoek draagt er toe bij om van de Nationale Landschappen en het Europees Landschapsverdrag een succesvolle beleidscategorie te maken.

Werkwijze
Burgers, boeren, bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers zijn steeds meer bij het landschap betrokken, zowel in verstedelijkte zones als op het platteland, waar het landschapsbeleid meer en meer is gericht op steun voor het behoud van de waardevolle cultuurlandschappen. Dit speelt het sterkst in de Nationale Landschappen. De kwaliteit van deze landschappen, die in veel gebieden onder druk staat, wordt steeds belangrijker. Behoud door ontwikkeling is het motto in de Nationale Landschappen. De behoefte aan recreatieve voorzieningen en een grotere toegankelijkheid kunnen een positief effect hebben op de landschappelijke kwaliteiten. Belangrijke vragen zijn echter hoe je verschillende kwaliteiten elkaar zo goed als mogelijk kunt laten versterken. De tendens van verlies van identiteit, variatie en samenhang van cultuurlandschappen moet gekeerd worden, omdat de mens zich vaak het meest thuis voelt in een landschap met een herkenbaar verleden. Om de vervlakking van het landschap in de Nationale Landschappen tegen te gaan is veel kennis nodig over de participatie en inzet van maatschappelijke actoren, houding en wensen van bewoners en bezoekers en over potentiƫle financieringsbronnen.

Resultaten
Naast deze nationale ontwikkelingen zijn er ontwikkelingen op Europese schaal. Nederland heeft afgelopen zomer het Europese Landschapsverdrag geratificeerd en de vraag is welke mogelijkheden dit verdrag biedt voor de participatie en inzet van maatschappelijke organisaties in Nederland. In dit kader hebben de maatschappelijke organisaties het Landschapsmanifest ondertekend.
De doelgroepen van dit thema zijn naast de maatschappelijke organisaties, de ministeries van LNV, VROM en OCW maar ook provincies en gemeenten.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Policy objectives department Agriculture, Nature and Food Quality, social problem and policy context:
The presentation of the new spatial development bill in the Netherlands (Nota Ruimte, 2005) launched the concept of National Landscapes. Main objective for these landscapes are the preservation and enforcement of the key landscape qualities such as historic elements, geomorphology, natural character and openness. New spatial developments in the National Landscape remain possible but need to contribute to the main objectives. The provincial authorities are the leading partner in the development of the National Landscapes where the national government focuses on stimulating and facilitating. The (new) roles for the involved governments as well as a number of main themes and related questions outline a number of problems that needs attention.

Knowledge requirements:
However a large number of knowledge requirements could be described within the context of the National Landscapes, the central focus for 2007 will be on knowledge management (articulation, dissemination, communication) and further development of policy ambitions and/or targets.

Knowledge objectives:
Two research questions have been described for the further development of the National Landscapes. The first one focuses on knowledge. Questions such as: What knowledge is available? How and where can this knowledge be used (different governments and different themes)? Where do we clearly signal a lack of knowledge?) will be addressed. The second questions looks at present and near future spatial developments and addresses questions such as: What developments are happening? Which developments contribute to the landscape quality? What ambitions do we need to describe? Both project will be carried out is cooperation with the Ministry of Agriculture, Nature Management and Food Quality.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. A.J.M. Koomen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie