KNAW

Onderzoek

StadLand in de groene metropolen van de wereld

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel StadLand in de groene metropolen van de wereld
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.groenemetropolen.nl
Onderzoeknummer OND1306573

Samenvatting

[Vraagstuk]:
De afstand tussen de stedelijke overheid in de groene metropolen van de wereld en de burger, met name in dit geval de urbane landbouwer, is groot.
[Doel van dit project]:
Het onderzoek wil inzicht verschaffen in de relatie tussen groepen urbane landbouwers en de stedelijke overheid in drie metropolen: Quito (Ecuador), Dar es Salaam (Tanzania) en de deltametropool Nederland. De mogelijke rol die non gouvernementele organisaties (ngo s) kunnen spelen, staat centraal in het onderzoek. De drie casussen bieden onderling vergelijkingsmateriaal. Nevendoel is om te onderzoeken of een vruchtbare samenwerking met de organisatie Both Ends (www.bothends.nl) mogelijk is, zodat in de toekomst casus uit Nederland kunnen worden vergeleken met casus uit de zuidelijke wereld.
[Werkwijze binnen dit project]:
Door middel van interviews door lokale medewerkers van Both Ends en op basis van bronnenonderzoek is informatie over de lokale problematiek en de lokaal mogelijke oplossingsrichtingen verzameld.
[Resultaat]:
Naast traditionele rollen van ngo s, zoals training en technisch advies, participerend veldonderzoek naar de ontwikkeling van methoden en technieken en voorlichting over de voordelen van lokaal geproduceerd voedsel, zijn nieuwe rollen naar voren gekomen. Steeds belangrijker wordt het om individuele urbane landbouwers te organiseren ten behoeve van efficiënte lobbies. Een goede beïnvloeding van de lokale overheid is van steeds groter belang; daarbij gaat het met name om de beschikbaarheid van land en om het verzorgen van adequate infrastructuur. Van belang is ook de verbinding met de traditionele landbouw, inclusief het faciliteren van kleinschalige krediet programma s. Als laatste is de positionering van urbane landbouw in de algehele landbouwinfrastructuur van belang in de vorm van toegang tot overheid, kennis, onderzoek, enzovoorts.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. L.M. van den Berg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie