KNAW

Onderzoek

Systematische benadering Stad-Land projecten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Systematische benadering Stad-Land projecten
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.groenemetropolen.nl
Onderzoeknummer OND1306574

Samenvatting

[Vraagstuk]:
In het overgangsgebied van Stad naar Land manifesteert zich een opeenhoping aan ruimtelijke problematiek. Een diversiteit aan claims voor ruimtelijke functies vraagt om creativiteit bij het ontwikkelen van arrangementen van multifunctioneel gebruik van de schaarse ruimte. Voorafgaand aan het ontwikkelen van deze arrangementen is het belangrijk om systematisch de specifiek geldende problematiek rond een ruimtelijk vraagstuk in beeld te brengen. Deze problematiek kan zeer divers van aard, inhoud en omvang zijn.
Kolkman en De Jonge (2000) hebben eerder in het kader van het onderzoeksprogramma Stad Land een causaal model ontwikkeld rond het inventariseren van knelpunten bij en zoeken naar oplossingen voor het realiseren van multifunctionele (stads)landbouw. De variabelen bij dit model zijn geclusterd in vier werkingsterreinen: het sociaal culturele terrein, het bestuurlijk/ politieke terrein, het fysiek ruimtelijke terrein en het economisch financiƫle terrein. Het model kan een waardevol hulpmiddel zijn voor probleemanalyse en een succesvolle aanpak van Stad Landprojecten. De gebruikswaarde van dit causale model is echter nog niet getoetst in concrete Stad Land onderzoeksprojecten.
[Doel van dit project]:
Het toetsen van de gebruikswaarde van het causale model voor Stad Landprojecten
[Werkwijze binnen dit project]:
Het causale model is per werkingsterrein geoperationaliseerd naar objecten (wat), processen (hoe) en actoren (wie). Vervolgens zijn zes Stad Land projecten geselecteerd uit het programma Groene Metropolen. Van deze zes projecten is de projectdocumentatie bestudeerd en is waar nodig aanvullende informatie opgevraagd bij de projectleider. Vervolgens is de beginsituatie geanalyseerd en zijn de oplossingsrichtingen bestudeerd. Op grond van de inzichten wordt een uitspraak gedaan over de gebruikswaarde van het model voor het succesvol aanpakken van dergelijke uitvoeringsgerichte projecten.
[Resultaat]:
Het model biedt een bruikbaar kader om de problematiek die speelt in de vier onderscheiden werkingsterreinen te beschrijven en een succesvolle aanpak te ontwikkelen
[Doorwerking]:
De bevindingen van het onderzoek zullen in eerste instantie worden bediscussieerd met betrokken onderzoekers. De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van een artikel. Daarmee wordt de benadering onder de aandacht gebracht van betrokkenen bij Stad Land projecten.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. P.A.M. Visschedijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie