KNAW

Research

Organic chain concepts

Pagina-navigatie:


Update content


Title Organic chain concepts
Period 01 / 2003 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=14&titel=&p_id=25&t_id=21
URL http://www.syscope.nl/?pagina=nieuws_specificatie&p_id=25&t_id=25&n_id=311
Research number OND1306587

Abstract (NL)

[Achtergrond]:
Binnen de afzetketen van biologische producten doen zich diverse knelpunten voor. Hierdoor blijft de marktgroei achter bij de doelstellingen. De consumentenprijs blijft onnodig hoog en in veel winkelschappen zijn EKO producten niet aanwezig. Oorzaken zijn divers en omvatten onder andere: versnipperde productie en distributie, teeltproblemen en onbekendheid bij de detailhandel.
[Doel van dit project]:
We analyseren voor een aantal AGF ketens met acute problemen de knelpunten, om gezamenlijk met de ketenpartijen een plan van aanpak te ontwikkelen
[Werkwijze binnen dit project]:
Voorlopig hebben we 3 deelsectoren geselecteerd:
Sierteelt; vanuit het project hebben we een consortium gevormd ( Biobloem ) waarin alle relevante partijen voor biologische sierteelt deelnemen. Dit betreft telers, de handelsbedrijven EOSTA en Intergreen, hun dochter Florganic, Pokon & Chrysal, de Britse supermarkt Tesco en de kennisinstellingen PPO en A&F.Met financiƫle ondersteuning van AKK (Agro Keten Kennis) is vanuit deze bundeling van publieke en private partijen per 1 juni 2003 het co-innovatieproject 'Biobloem' van start gegaan. De doelstelling is om de biologische sierteeltsector te professionaliseren en qua omzet te verdubbelen. Hiermee willen we voldoende kritische massa opbouwen voor een levensvatbare toekomst.
Bio asperge; samen met het project Teelt Biologische kasasperge heeft PPO een inventarisatie uitgevoerd naar de afzet van kas en vollegronds EKO asperge. De eerste bevindingen duiden aan dat de afzet van biologische asperge perspectief biedt. Het beperkte aanbod belemmert echter de groei. De definitieve resultaten worden binnenkort uitgewerkt.
Bio champignons; de afzet van EKO champignons verloopt uiterst moeizaam. Eind 2002 is hierdoor een van de grootste producenten ter ziele gegaan. Om de onderliggende oorzaken te onderzoeken voert PPO Glas, in samenwerking met PPO Paddestoelen en het LEI, een Quick Scan van de bio champignon sector uit. Tijdens een workshop in oktober 2003 bespreken we de bevindingen en ontwikkelen we een plan van aanpak.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. K. Weening

Related research (upper level)

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation