KNAW

Onderzoek

Duurteelt Benchmarktool

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Duurteelt Benchmarktool
Looptijd 2002 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.akk.nl/pdf/rapport/ACD-02.008-E1.pdf
URL http://www.akk.nl/pdf/rapport/ACD-02.008-S1.pdf
Onderzoeknummer OND1306743

Samenvatting

Duurzaam produceren is en wordt in het kader van het algemeen maatschappelijk belang een belangrijk issue. Duurzame landbouw wordt door onzekerheid en gebrek aan kennis nog onvoldoende toegepast. Door het vergaren en bundelen van kennis over duurzame productie ontstaat een goed inzicht in de status ervan. De benchmark-tool voor duurzaam ondernemen is onderdeel van het initiatief Duurteelt.nl. Duurteelt.nl tracht het toepassen van duurzame landbouw te stimuleren. De benchmark-tool geeft inzicht in de prestaties van een agrarisch ondernemer op het gebied van duurzaam produceren en biedt mogelijkheden deze te verhogen. Afnemende ketenschakels krijgen hiermee inzicht in de duurzaamheidstatus van de primaire schakels. Deze informatie kan als input gebruikt worden bij het opnemen van duurzaamheidthema s in de verschillende certificatieschema s van de afnemende ketenpartijen

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Albert Heijn N.V.
Rabobank Nederland
The Boston Consulting Group
Unilever N.V.
Plant Research International
WUR
Universiteit Leiden/ Centre of Environmental Sc.
CML
Datadirection/ Stichting Duurteelt

Betrokken personen

Projectleider A.J.H. de Heer

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie