KNAW

Research

Short chains broiler keeping (phase 1)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Short chains broiler keeping (phase 1)
Period 2002 - unknown
Status Completed
URL http://www.akk.nl/pdf/rapport/ACD-01.003-E1.pdf
Research number OND1306746

Abstract (NL)

Om op lange termijn concurrerend te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat de Nederlandse vleeskuikenhouderij zich gaat richten op duurzame productie en duurzame producten. In het Korte Keten Vleeskuikenhouderij project wil men de keten verkorten door de eindfase van het broedproces en het uitkomen van de kuikens, op het vlees-kuikenbedrijf te laten plaatsvinden en daarnaast het slachten van de kuikens onder verantwoordelijkheid van de pluimveehouder te laten uitvoeren. Het gaat hier om een daadwerkelijke systeeminnovatie met als doel een aantoonbare verbetering van duurzaamheid (onder andere dierwelzijn, energie en milieu) doordat er geen levende vleeskuikens worden vervoerd, maar dat de dieren geboren, getogen en geslacht worden op hetzelfde bedrijf; een zogenaamde closed system benadering . De doelstelling van de korte keten vleeskuikenhouderij (fase 1) luidt: het uitwerken van de criteria (organisatorische, economische en technologische) voor beoordeling van de haalbaarheid, opstellen van een Programma van Eisen en toetsen van de haalbaarheid van dit innovatie ketenconcept. Tevens wordt het concept getoetst op duurzaamheidscriteria en wordt onderzocht of en hoe de positionering en meerwaarde van dit duurzame ketenconcept voor de burger en maatschappij inzichtelijk gemaakt en gewaardeerd kan worden

Related organisations

Other involved organisations

Astenhof
Kuijpers Kip
STORK PMT bv
Vencomatic
Stichting Milieukeur
Van Lith bv
Praktijkonderzoek Veehouderij
ID Lelystad
Agrotechnology & Food innovations (WUR)

Related people

Project leader Ing. A.C. Smits

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation