KNAW

Onderzoek

Ekopluim

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Samenvatting

[Doel van dit project]:
Ekopluim doet onderzoek voor de biologische pluimveehouderij, zowel legkippen als vleeskuikens. Het onderzoek wordt uitgevoerd op pluimveebedrijven, op Praktijkcentrum Spelderholt en voor het overige zijn het deskstudies. Onderwerpen sluiten aan bij de prioritering van de sectorale werkgroep en liggen op het gebied van:
Biologisch voer
- 100% biologisch voer
- Alternatieve eiwitbronnen (gewassen en alternatieve dierlijke eiwitten)
- Ruwvoerverstrekking
- Kuilvoer (zelf verbouwen en voeren)
Opfok in relatie met 100% biologisch voer
Dioxine (monsteranalyse loopt in nevenproject). In Ekopluim aandacht voor bodemkwaliteit uitloop en inventarisatie naar risicoplekken in de uitloop. Ondersteunend onderzoek bijvoorbeeld: pikgedrag van hennen in de uitloop in relatie tot dioxine.
Verenpikken tegengaan door aanpassing voerstrategie. Hieraan wordt bijgedragen door monitoring van technische prestaties en gezondheid op praktijkbedrijven. Heeft een relatie met de consequenties van 100% biologisch voergebruik.
Diergezondheid.
- Aandacht voor vaccinaties bij legpluimvee en algemene weerstand (is ook een nieuw koepelthema in PO34)
- Daglicht
- Probiotica bij opfokhennen en leghennen
- Ziektewerendheid en bodem
Productkwaliteit (bijdrage aan nieuw koepelthema)
Bedrijfseconomie (afronding van activiteiten 2004)
[Afbakening]:
Ekopluim is een samenwerkingsproject van LBI, ASG en DLV. Hier staan de onderdelen genoemd waar LBI uitvoering aan geeft. De onderdelen waar ASG uitvoering aan geeft staan benoemd op separate A4 s; deze maken echter wel onderdeel uit van de Ekopluim paraplu
[Fasering]:
Ekopluim loopt van 2003 tot 2006. Het onderzoek voor 2005 en 2006 is een logisch vervolg op het onderzoek van de eerste twee projectjaren.
[Bestaande kennis:
Behalve kennis uit Ekopluim, wordt kennis genomen van resultaten van collega-onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland dmv congressen, literatuur bijhouden en informele contacten
[Beleidsrelevantie]:
Met betrekking tot beleidsondersteuning, kan aan LNV op verzoek maatwerkinformatie geleverd worden, maar ook worden de volgende resultaten verwacht: informatie ter onderbouwing van EU-regels voor biologische productie of nationale invulling daarvan, informatie ter ondersteuning van gangbaar landbouwbeleid op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.
Het project draagt bij aan de realisering van de groeidoelstellingen voor biologische landbouw
Pluimveehouders krijgen middelen in handen voor optimalisering. Productresultaten dragen bij aan het onderscheidend vermogen van de biologische landbouw
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
De onderzoeksresultaten worden naar de gebruikers gecommuniceerd middels bedrijfsbezoeken, regionale studiegroepen, nieuwsbrieven (4x per jaar), mondelinge presentaties, artikelen in de vakpers, brochures (eind 2006) en waar mogelijk wetenschappelijke publicaties. De meeste van deze producten worden opgeleverd tijdens de looptijd van het project, wetenschappelijke publicaties duren meestal wat langer. Ekopluim loopt sinds 2003. Volgens de toekenningsbrief is het go/no go moment in oktober 2004. Er komt niet nog een go-no go moment. Inhoud wordt doorlopend afgestemd met de sector via de deelnemers en de vertegenwoordigers van de SWG Pluimvee

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.W.P. Bestman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22300 Diergedrag, dierpsychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie