KNAW

Research

BO-04-003 Organic propagationmaterial

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-003 Organic propagationmaterial
Period 2005 - 2007
Status Completed
URL http://www.stove-project.net/
Research number OND1306805

Abstract

In organic farming, the use of organic starting material is obligatory according to the current EU regulations. However, sufficient material of high quality is not available for all crops, and in those cases farmers still rely on conventionally produced seeds, tubers, bulbs or cuttings. This research program aims at developing solutions, needed for improving the production of high quality propagation material. The main emphasis is on the model crops cabbage, onion, wheat and potato. The projects within the program include epidemiological studies of seed borne diseases to develop disease prevention strategies, development of multi-spectral analysis and sorting techniques, methods for analysis and improvement of seed vigour, methods to improve resistance of seeds and seedlings towards pathogens and control of silver scurf in seed potatoes. Active involvement of producers and users of the seeds or seed potatoes ensures that the results will be implemented in practice. The program also aims at strengthening the international collaboration, amongst others through involvement in international research projects. Although the main emphasis of the program is toward improvement of organic seed production, spin-off toward a more sustainable conventional production is expected.
[Products]:
Production of organic seeds: status, challenges and prospects Full reference: Groot S.P.C.. 2005. Production of Organic Seeds: Status, Challenges and Prospects. Seed Info, Official Newsletter from WANA (West Asia and North Africa) Seed Network. January 2005 p 9-12. Abstract: The article provides an update on the production of organic seeds in Europe and the difficulties and chalanges encountered. It gives examples of research performed to solve the excisting problems. This research is on seed health, seed production, seed sorting and seed treatments.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Om de biologische productieketen gesloten te krijgen is het gebruik maken van biologisch geproduceerd uitgangsmateriaal een voorwaarde. Bij de productie van biologisch uitgangsmateriaal voor een aantal gewassen doen zich echter problemen voor op het gebied van ziekten en gewasontwikkeling, waardoor het geproduceerde zaad, poot- of plantgoed van onvoldoende kwaliteit is. Het programma beoogt onderzoek te doen aan uitgangsmateriaal voor de biologische landbouw. Het onderzoek is gericht op het oplossen van knelpunten die de productie van gezond en vitaal biologisch uitgangsmateriaal belemmeren. Omdat gezond en vitaal uitgangsmateriaal de noodzakelijke basis vormt voor een succesvolle (biologische) teelt zullen de resultaten bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit en de efficiƫntie van biologische landbouw. Er dient ook spin-off te zijn van de resultaten van dit programma richting duurzame landbouw, mede omdat brede toepassing van potentiƫle oplossingen de economische haalbaarheid versterkt.In het programma worden ook beleidsondersteunende activiteiten uitgevoerd in het kader van de International Seed Testing Association (ISTA), ten behoeve van het Ministerie van LNV (Directie Landbouw), op het gebied van (internationale) regelgeving.

Werkwijze:
Bij de biologische landbouw spelen knelpunten welke terug te voeren zijn op de gebrekkige beschikbaarheid en kwaliteit van het uitgangsmateriaal (zaden, pootgoed, stekken en jonge planten) voor een aantal gewassen. Het onderzoeksprogramma beoogt kennis en methoden te genereren die de productie van gezond en vitaal uitgangsmateriaal onder biologische omstandigheden kunnen verbeteren, of de kwaliteit en gezondheid van het uitgangsmateriaal kunnen verhogen, via teeltmaatregelen, monitoring, sorteertechnieken of behandelingen. Kennis zal worden gegenereerd over besmetting met ziektes tijdens zaadproductie in biologische teeltsystemen. Kritische controle punten in de zaadproductieketen, waar monitoring op kwaliteit moet plaatsvinden op basis waarvan maatregelen genomen kunnen worden, zullen worden bepaald. Methoden zullen ontwikkeld worden om eventuele ziektes in het zaaizaad en plantgoed te bestrijden met voor de biologische landbouw acceptabele middelen. Ook zullen methoden ontwikkeld worden die inzicht geven in de factoren betrokken bij de vigour van uitgangsmateriaal, waardoor de opkomst en groei van het uitgangsmateriaal gestimuleerd kan worden. Hierbij zal ook inzicht verworven worden in processen en factoren die van invloed zijn op gevoeligheid van zaden voor sanitaire behandelingen. Die kennis is van belang om te bepalen of en hoe zwaar een zaadpartij behandeld kan worden tegen pathogenen, zonder schade te doen aan kiemkracht en vigour. Spectroscopische technieken zullen getoetst worden op toepasbaarheid voor de analyse van kwaliteit (vigour en gezondheid) van uitgangsmateriaal en het sorteren daarvan. De ontwikkelde onderzoeksproducten zijn in de meeste gevallen ook toepasbaar voor duurzame landbouw.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. S.P.C. Groot

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation