KNAW

Research

Prevent Erwina-infection in Freesia

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prevent Erwina-infection in Freesia
Period 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1306874

Abstract (NL)

In het afgelopen jaar werden diverse freesiakwekers geconfronteerd met uitval in uitgangsmateriaal. Vaak ging het om knollen/kralen die in gaashallen waren geteeld. Al snel bleek dat deze schade werd veroorzaakt door de bacterieziekte Erwinia chrysanthemi.
Als landelijke commissie Freesia hebben we de beschikbare kennis en ervaring over deze bacterie-aantasting verzameld. Het bleek dat hierover al veel meer bekend was vanuit onderzoek in andere bol- en knolgewassen.
Het resultaat treft u hierbij aan. Een overzichtelijke leaflet met achtergrondinformatie en maatregelen die u kunt nemen om aantasting zoveel mogelijk te voorkomen. Lees deze maatregelen en gebruik ze om toekomstige schade te voorkomen! Erwinia chrysanthemi is veel agressiever dan de oude Erwinia. Waakzaamheid is geboden!

Related organisations

Related people

Contact person J. Circel

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation