KNAW

Research

Plant temperature in tomato

Pagina-navigatie:


Update content


Abstract (NL)

[Projectbeschrijving]:
Sinds een aantal jaar maken tuinders gebruik van planttemperatuursensoren om het klimaat bij te sturen. In januari 2004 is de studiegroep Planttemperatuur in tomaat gestart. Het was namelijk voor de meeste tuinders nog niet duidelijk hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van deze sensoren. Vooral het automatisch regelen gebeurde nog zelden. Deze studiegroep maakte deel uit van een energievoorlichtingsproject van LNV en het Productschap Tuinbouw. De studiegroep werd begeleid door LTO Groeiservice en PPO en werkte aan het optimaliseren van het gebruik van planttemperatuursensoren.
[Studiegroep]:
De tuinders in de studiegroep hebben in de praktijk de mogelijkheden van de planttemperatuursensor verkend. Onder begeleiding van LTO Groeiservice kwamen de tuinders bij elkaar en werden de ervaringen vastgelegd. Via het programma Klimlink van de firma Hijdra hebben de tuinders klimaatgegevens geregistreerd en vergeleken. De verschillende toeleveranciers van de apparatuur leverden een belangrijke bijdrage aan de studiegroep door hun expertise beschikbaar te stellen.
[Onderzoek]:
Gelijktijdig aan het Groeiserviceproject werd een onderzoek gestart op het PPO in Naaldwijk, waarbij het volledig regelen op basis van planttemperatuur werd uitgetest. In vier afdelingen verkende PPO verschillende mogelijkheden van klimaatsturing op basis van planttemperatuur. Door intensieve samenwerking met PPO konden snel knelpunten bij de tuinders worden gesignaleerd en onderzocht. De tuinders konden onderzoeksresultaten vervolgens direct in praktijk brengen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezamenlijk gebruiksadvies.
[Kennisuitwisseling]:
Kennisuitwisseling binnen de hele sector was een belangrijk onderdeel van het project. Gewasleden van LTO Groeiservice werden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang. Aan einde van het jaar konden geïnteresseerden één van de vijf voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken waar de resultaten van het onderzoek en studiegroep werden gepresenteerd.
[Klimaatweekverslagen]:
De tuinders in de studiegroep hielden nauwkeurig bij wat zij voor bijzonderheden in het klimaat zagen. Wekelijks schreef één studiegroeplid een zogenaamd klimaatweekverslag dat op deze site gepubliceerd is. De nadruk lag hierbij op bijsturing op basis van planttemperatuur. Het geeft een weergave van de mogelijkheden die de tuinder die week zag om een verbetering of verfijning in zijn klimaat te maken

Related organisations

Related people

Project leader J. Veenman

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation