KNAW

Research

Agriculture and care

Pagina-navigatie:


Update content


Title Agriculture and care
Period 2003 - unknown
Status Completed
URL http://www.zorgboeren.nl
Research number OND1306942

Abstract (NL)

[Doel van dit project]:
Binnen de verbrede landbouw is landbouw en zorg voor een aantal agrarische bedrijven een perspectiefvolle activiteit. Een zorgboerderij kan worden gedefinieerd als een agrarische bedrijf dat als nevenactiviteit een zorgtak heeft. Op de boerderij wordt dan dagbesteding geboden aan mensen met een verstandelijke handicap, mensen met een psychiatrische problematiek, (ex) verslaafden, mensen met een lichamelijke handicap of ouderen. De begeleiding van de zorgvragers kan door de ondernemers zelf of door de instelling worden verzorgd. Inmiddels zijn er de afgelopen drie jaar in Limburg al vijftien zorgboerderijen opgezet. Voor een overzicht van de zorgboerderijen in Limburg kijk op www.zorgboeren.nl.
Vanuit het project landbouw en zorg worden agrarische bedrijven en instellingen begeleid bij het opzetten van een zorgboerderij. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Limburg en de LLTB. Doel is om in 2003 en 2004 weer 12 nieuwe landbouw en zorgcombinaties te realiseren. Voor meer informatie over het project of het opzetten van een zorgboerderij kunt u terecht bij Carla van Herten tel. (0475) 355719, of via e-mail cvherten@area-advies.nl.

Related organisations

Related people

Project leader C. van Herten

Classification

D18200 Plant production and animal production
D42200 Social and public administration
D60000 Social sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation