KNAW

Research

Filling regulatory gaps in high seas fisheries: discrete high seas fish...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Filling regulatory gaps in high seas fisheries: discrete high seas fish stocks, deep-sea fisheries and vulnerable marine ecosystems
Period 01 / 2005 - 12 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1306950
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

The 20th century witnessed the failure of fisheries management in many parts of the world. In addition to the existing issues of fisheries, the international community now faces a new problem, namely conservation and management of discrete high seas fish stocks, which mostly fall outside current regulatory frameworks. The proposed project intends to analyze current normative and institutional frameworks for the stocks concerned from the perspective of international law.

Abstract (NL)

Het regime voor visserij op de volle zee is gebaseerd op drie beginselen: de vrijheid van visserij, samenwerking tussen landen en het behoud van mariene levende hulpbronnen, waaronder ecosystemen en biodiversiteit. Er bestaan nog steeds tekortkomingen in het beheer van bepaalde visserijen, zoals in het geval van alleen op volle zee voorkomende bestanden, diepzeevisserij en de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen. Landen hebben deze zaken aangepakt op mondiaal, regionaal, en nationaal niveau, onder andere door middel van het gebruik van nieuwe beheersinstrumenten zoals mariene beschermde gebieden. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het formuleren van acties in juridisch niet-bindende instrumenten, maar meer inspanning is nodig. Aanbevolen toekomstige acties omvatten: het implementeren van vastgestelde maatregelen door vlaggenstaten en regionale visserijbeheersorganisaties of -regelingen; onderhandelingen over een juridisch bindend instrument voor alleen op de volle zee voorkomende bestanden en een nieuw verdrag voor de bescherming van mariene biodiversiteit; en verbeterde samenwerking en afstemming tussen internationale organisaties.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. A.H.A. Soons
Co-supervisor Dr. A.G. Oude Elferink
Doctoral/PhD student Mr.dr. Y. Takei

Classification

D18230 Fisheries
D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation