KNAW

Research

Tied to migrants. Transnational influences on the economy of Accra, Ghana

Pagina-navigatie:


Update content


Title Tied to migrants. Transnational influences on the economy of Accra, Ghana
Period 02 / 2002 - 12 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.ascleiden.nl/publications
Research number OND1307120
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

Through the migration process, migrants as well as communities with which they maintain relations, come into contact with different ideas, new income earning possibilities, and new knowledge. As a consequence, economic principles that guide economic behavior change, get adapted, and mix. This, in turn, influences paths of local economic development. This research project questions how economic principles guiding economic action in urban communities of origin of Ghanaian migrants in the Netherlands are affected by transnational networks spanning both the country of origin and the host country.

Abstract (NL)

Veel migratiestudies richten zich op migranten en hun positie in de landen waar zij naartoe gemigreerd zijn. Ook in Nederland lijkt de nadruk in het nationale debat te liggen op de bijdrage van migranten aan de Nederlandse maatschappij. Wanneer er wel interesse is voor de betekenis van migranten voor hun land van herkomst, ligt de nadruk op hun bijdrage aan de nationale economie van hun geboorteland en vooral op het geld dat zij overmaken. Lothar Smith stelt dat dit een cruciaal gemis is. Hij onderzocht grensoverschrijdende relaties die stedelingen in de Ghanese hoofdstad Accra onderhouden met Ghanese migranten in diverse westerse landen, waaronder Nederland. Hij concludeert dat deze relaties enerzijds van groot belang zijn voor de stedelingen om hen te helpen zich door crisissituaties (zoals begrafenissen) te slaan. Anderzijds zijn deze relaties ook van belang voor migranten, omdat ze het mogelijk maken spaargeld te investeren in de economie van Accra, bijvoorbeeld door er een huis te bouwen of een eigen bedrijf te starten. Met deze investeringen kunnen migranten toewerken naar een eventuele terugkeer naar eigen land. Smith laat zien dat het belangrijk is om inzicht te krijgen in transnationale relaties, om te begrijpen waarom migranten geld sturen, hoe zij daarmee hun doelen realiseren en waarom stedelingen beried zijn hierin een rol te spelen.

Related organisations

Other involved organisations

ISSER (Ghana)

Related people

Supervisor Prof.dr. A.J. Dietz
Supervisor Prof.dr. J.W. Gunning
Doctoral/PhD student Dr.ir. L. Smith (MA, PhD)

Classification

D62000 Social geography
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation