KNAW

Research

Differential control analysis: quantitative understanding of the adaptive...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Differential control analysis: quantitative understanding of the adaptive responses of intracellular networks and its use in antiparasitic drug design
Period 08 / 2001 - 09 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1307231
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Jurgen Haanstra laat zien dat het voor medicijnonderzoek belangrijk is om processtappen te bestuderen binnen het netwerk van de cel. Hiervoor gebruikte hij de suikerafbraak in de parasiet Trypanosoma brucei als modelsysteem. Het transport van suiker over het celmembraan van de parasiet is het beste doelwit en stoffen hiertegen maken de parasiet ook nog eens gevoeliger voor het menselijke immuunsysteem. De netwerkgestuurde aanpak kan leiden tot nieuwe ideeën voor geneesmiddelen tegen uiteenlopende ziektes. In levende cellen (en dus ook ziekteverwekkers als parasieten en kankercellen) vinden vele processen plaats. Deze processen zijn ook nog eens onderling met elkaar verbonden. Om een ziekteverwekker succesvol te doden moet je een proces aanvallen dat essentieel is voor zijn overleving op een manier die de patiënt niet schaadt. Maar niet iedere processtap reageert even goed op een medicijn. De rol van een enkele processtap in het geheel is niet alleen afhankelijk van zijn eigen eigenschappen, maar wordt ook bepaald door de andere proces(sen/stappen) in de cel. In zijn proefschrift stelt Haanstra dat het voor medicijnonderzoek belangrijk is om processtappen te bestuderen binnen het netwerk van de cel. Hij gebruikt de suikerafbraak in de parasiet Trypanosoma brucei als modelsysteem. Deze parasiet, die de dodelijke Afrikaanse slaapziekte veroorzaakt, kan alleen overleven door suiker af te breken. Door metingen op gekweekte parasieten te combineren met computersimulaties heeft hij bepaald welke processtappen goede doelwitten zijn om de suikerafbraak te vertragen en hoe de parasiet hierop kan reageren. Uit Haanstra s analyse komt het transport van suiker over het celmembraan van de parasiet als beste doelwit naar voren, mede doordat de reactie van de parasiet op remming hiervan hem gevoeliger maakt voor het menselijke immuunsysteem. Verder toont hij aan hoe belangrijk een gespecialiseerd organel (een afgesloten ruimte in de cel) in de parasiet is voor zijn suikerafbraak: zonder dit organel zou het ontploffen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H.V. Westerhoff
Doctoral/PhD student Dr. J.R. Haanstra

Classification

D21500 Histology, cell biology
D23340 Biopharmacology, toxicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation