KNAW

Research

Biomass - ECN (2004 -)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biomass - ECN (2004 -)
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1307585

Abstract (NL)

ECN ontwikkelt technologie┬┐n voor biomassaconversie met als doel het verhogen van de inzet van biomassa bij de opwekking van elektriciteit en warmte, alsmede bij de productie van brandstoffen en producten. De term biomassa moet hierbij ruim worden opgevat als "alle organisch materiaal van niet-fossiele oorsprong, bestemd voor energieopwekking".
Biomassa kan ook voorkomen als mengsel van biomassa en materiaal van fossiele oorsprong.
Om dit doel te bereiken is de ontwikkeling ondergebracht in drie clusters:
- Elektriciteitsproductie
- Warmte-Kracht Toepassingen
- Brandstoffen en Producten
Deze drie clusters zijn alle gericht op specifieke markten en doelgroepen, maar hebben een gemeenschappelijke basis in geavanceerde vergassingstechnologie met onderzoeksaspecten zoals: voorbehandeling van biomassa, vergassing, gasreiniging en asgedrag.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H.J. Veringa

Classification

D13300 Organic chemistry
D14530 Fuel technology
D14800 Energy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation