KNAW

Research

Policy studies - Energy markets and international climate policy - ECN (2004 -)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Policy studies - Energy markets and international climate policy - ECN (2004 -)
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1307605

Abstract (NL)

De keuzes die worden gemaakt aan de aanbodzijde van de energievoorziening en in energiemarkten hebben op korte en middellange termijn een bepalende invloed op de ontwikkeling van brandstofinzet, CO2-emissies en prijzen. ECN onderzoekt de energieaanbodsector en energiemarkten, het gedrag van de actoren, die daar een rol spelen en de context waarbinnen zij opereren (geliberaliseerde markt, klimaatbeleid). Voor de Nederlandse elektriciteitssector zijn nieuwe scenario's gemaakt. Daaruit komt een robuuste verwachting dat de elektriciteitsprijs zal stijgen. Tevens blijkt dat er vanaf 2015 veel nieuwe investeringen in centrales zullen plaatsvinden en dat de brandstof- en techniekkeuzes daarbij grote consequenties hebben voor de CO2-uitstoot. De toename in duurzame en decentrale elektriciteitsopwekking vraagt om goede regels, o.a. met betrekking tot toegang tot netten.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.R. Ybema

Classification

D14800 Energy
D15500 Atmospheric sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation