KNAW

Research

A Dutch Approach to Flexicurity? Negotiated change in the organization of temporary work

Pagina-navigatie:


Update content


Title A Dutch Approach to Flexicurity? Negotiated change in the organization of temporary work
Period 09 / 2004 - 02 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1307695
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

This project examines the use of the 1999 Flexibility andSecurity Law by investigating how employers, temporary work agenciesand trade unions have responded to the new incentive structure set upby the law. The F&S law tries to promote flexibility through aredistribution of risks between employers, agencies and employees,allowing deviation from the law by collective agreement ('mandated law' or driekwartbindend recht). Beyond the insight in the phenomenonof agency work, employment contracting and labour market flexibility,the project contributes to the study of the institutions andbehaviour, a key issue in law, sociology and economics.

Abstract (NL)

De in 1999 ingevoerde wet Flexibiliteit en Zekerheid, ook wel flexwet', had tot doel om een nieuwe balans te creëren tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Vanwege deze doelstelling is de flexwet door de Europese Commissie aangemerkt als een voorbeeld van flexicurity. Hester Houwing bekeek hoe werkgevers en sociale partners invulling geven aan deze wet, en of de flexwet ook daadwerkelijk geleid heeft tot een herverdeling van risico's. Ondanks de doelstelling van het creëren van een nieuwe balans met deze flexicurity-wet laat de praktijk zien dat de sociale partners in hun collectieve onderhandelingen niet altijd in staat zijn om een balans tussen flexibiliteit en zekerheid in de cao vast te leggen. Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen is gekeken naar tijdelijk werk en uitzendwerk. Flexibilisering wordt vooral bereikt door flexibiliteit voor tijdelijke krachten te vergroten; risico's zijn niet significant ge-redistribueerd tussen vaste en tijdelijke krachten.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. E. Verhulp
Supervisor Prof.dr. J. Visser
Doctoral/PhD student Dr. H. Houwing

Classification

D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation