KNAW

Research

European hydrogen project HySociety

Pagina-navigatie:


Update content


Title European hydrogen project HySociety
Period 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Completed
URL http://www.ecn.nl/docs/library/report/2005/c05021.pdf
Research number OND1307703

Abstract (NL)

In HySociety is nagegaan welke technische en institutionele barrières moesten worden overwonnen bij de demonstratie van waterstoftechnologie. Na een brede inventarisatie is een beperkt aantal demonstratieprojecten meer diepgaand geanalyseerd. Voor Nederland blijkt vooral het ontbreken van waterstofinfrastructuur van belang te zijn en de rol van Gasunie hierin is cruciaal.
De activiteiten van het door ECN gecoördineerde Work Package 1, betreffende een inventarisatie van barri¿res en kansen voor waterstofprojecten zijn afgerond en er is inmiddels een eindrapport opgeleverd. Opvallende uitkomst is dat met name voor IJsland de sterkste barrières gevonden worden, terwijl IJsland juist het verste lijkt te zijn met de implementatie van waterstoftechnologie.
ECN heeft invulling gegeven aan de blauwdruk voor een toekomstige waterstofeconomie. Hierbij is tevens een analyse uitgevoerd van de transitiepaden die tot deze blauwdruk leiden. Deze activiteiten vormen de kern van Work Package 2.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.R. Ybema

Related research (upper level)

Classification

D14800 Energy
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation