KNAW

Research

Quality of PV-systems

Pagina-navigatie:


Update content


Title Quality of PV-systems
Period 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1307788

Abstract (NL)

Uit het inmiddels afgeronde project van Novem: "Kwaliteit van PV-systemen" kan geconcludeerd worden dat er meer aandacht nodig is voor de betrouwbaarheid van overige componenten van PV-systemen, in het bijzonder voor die van inverters. Mede in verband hiermee heeft ECN een snelle stroombron ontwikkeld, waarmee het rendement van inverters beter bepaald kan worden. Er is tevens een nieuwe testmethode ontwikkeld om harmonische versterking te bepalen, welke gepresenteerd is in Parijs.
Een modulegeïntegreerde inverter is na diverse simulaties uitvoerig getest in de flitscabine. Tijdens deze laboratoriumtesten werd gedemonstreerd dat een cel met daarachter een gelamineerde inverter een ander maximum vermogenspunt krijgt dan zijn buurcellen. Dit kan leiden tot een mismatch van 1 tot 2% op module niveau.
De EBC heeft onderkend dat het onderzoek aan inverters belangrijk (zelfs essentieel) is voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van PV systemen. Tot op heden lukt het niet dit onderzoek voldoende van de grond te krijgen omdat de subsidiegevers het van beperkt belang achten.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. G.P. Wyers

Related research (upper level)

Classification

D14330 Electrical energy technology
D14800 Energy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation