KNAW

Research

The role of parents in their adult children's housing and residential locations

Pagina-navigatie:


Update content


Title The role of parents in their adult children's housing and residential locations
Period 06 / 2005 - 05 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1307816
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

Annika Smits onderzocht de woonkwaliteit en woonlocaties van volwassen kinderen in Nederland. Ze bracht daarvoor de woonkwaliteit en -locatie van de kinderen in verband met die van de ouders. Smits concludeert onder meer dat de kans op een eerste koopwoning groter is voor kinderen die opgroeiden in een koopwoning dan voor kinderen van wie de ouders vroeger huurden. Ook de WOZ-waarde van kinderen is hoger naarmate die van hun ouders ook hoger is. Volgens haar komt dit doordat ouders onder andere spaargeld inzetten om hun kind aan een betere woonkwaliteit te helpen, en doordat ouders vaak een rolmodel zijn voor hun kind. Een gevolg is dat bestaande ongelijkheden op de woningmarkt worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Ook hangen de woonlocaties van ouders en kinderen met elkaar samen: bij een toegenomen steunbehoefte komen verhuizingen van ouders richting hun kind en van kinderen richting hun ouders vaker voor. Een recente echtscheiding en inkomensdaling van het kind verhogen de kans om bij ouders in te trekken, vooral voor mannen. Andersom hebben recent gescheiden ouders een verhoogde kans om bij hun volwassen kind in te trekken.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. C.H. Mulder
Doctoral/PhD student Dr. A.W.M. Smits

Classification

D62000 Social geography
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation