KNAW

Onderzoek

De preventieve effecten van EQUIP;een multicomponentenwederzijdse hulp...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De preventieve effecten van EQUIP;een multicomponentenwederzijdse hulp benadering op externaliserend probleemgedrag bijVMBO scholieren: een multilevel interventie studie
Looptijd 05 / 2005 - 05 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1307910
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

Het peer-hulp programma (EQUIP) beoogt antisociaal gedrag onderjongeren te verminderen door cognitieve vertekeningen te corrigeren,sociale vaardigheden te verbeteren, de morele ontwikkeling testimuleren, en een positievere morele schoolcultuur te scheppen.Instrumenten zijn beschikbaar om deze potenti┬┐le effecten te meten.EQUIP wordt preventief ingezet bij (I)VMBO scholieren en wordtge┬┐valueerd met deze instrumenten in een design met 4 meetmomenten.Deelnemende scholen voeren EQUIP onmiddellijk dan wel vertraagd uit.De data worden geanalyseerd m.b.v. multilevel analyse. Onderzochtwordt of de effecten afhankelijk zijn van sexe, etnische achtergrond,sociometrische status en de peergroepkenmerken waarin de jongereparticipeert bij deelname aan EQUIP.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. D. Brugman

Classificatie

D51000 Psychologie
D52000 Onderwijskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie