KNAW

Onderzoek

Ethiek van technologisch verantwoord omgaan met rundvee

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ethiek van technologisch verantwoord omgaan met rundvee
Looptijd 04 / 2003 - 12 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1308404
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

In de verkenning wordt via een combinatie van ethische afwegingen en esthetische verbeeldingskracht een ethiek ontworpen van het inrichten van bedrijfssystemen voor melkveehouderij voor het praktijkonderzoek. Deze ethiek, in de eerste plaats bestemd voor technologisch ontwerpers, maar daarnaast ook van belang voor ondernemers en consumenten, beoogt ook de ontwikkeling van ethisch instrumentarium, waaronder met name wordt verstaan ethische toekomstscenario's, kunstzinnige expressies en moeilijk verwoordbare ethische intuïties en graduele (niet antithetische) begripsvormen.

Samenvatting (EN)

Through a combination of ethical considerations and aesthetic imagination an ethics will be developed for the implementation of systems for dairy farming for practice studies. This ethics, in the first place meant for technology designers, but also of importance for farmers and consumers, aims also at the development of ethic instruments, including particularly ethical future scenarios, art expressions and difficultly phrasable ethical intuitions and gradual (not antithetic) notion forms.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. H. van den Belt

Classificatie

D18220 Veeteelt
D32000 Wijsbegeerte

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie