KNAW

Research

Bildung and Enlightenment as Discipline: An Intercultural Perspective

Pagina-navigatie:


Update content


Title Bildung and Enlightenment as Discipline: An Intercultural Perspective
Period 09 / 2005 - 08 / 2007
Status Completed
Research number OND1308716
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Het kennisideaal van de geesteswetenschappen, een nationalistische en gedepolitiseerde Bildung, wordt vaak tegenover het verlichtinsguniversalisme van de sociale wetenschappen geplaatst; maar beide zijn mede gevormd tegen een achtergrond van zich vormende natiestaten en koloniale overheersing. Omgekeerd hebben geesteswetenschappelijke begrippen, doctrines en idealen ook een vormende invloed gehad op zulke buitenwetenschappelijke ontwikkelingen. Het voorgestelde onderzoek traceert de interactie van zulke kennisidealen in het late Ottomaanse rijk en Frankrijk; beide vertonen vrijwel gelijktijdige radicale veranderingen in de verhouding tussen onderwijs, nationale cultuur en religie als bron van moraal en karakter. In aansluiting op Foucaults werk presenteert het zowel Bildung als Verlichting als vormen van ?disciplinerende macht? die moderne vrije burgers vormt; het geeft aan deze genealogiscdhe benadering echter een interculturele wending door systematisch de (quasi-) koloniale context mede in ogenschouw te nemen. Deze benadering is niet alleen intercultureel maar ook interactioneel: ze probeert te traceren hoe de verschillende ervaringen van modernisering en secularisering wederzijds constitutief zijn geweest. Het doet dit aan de hand van enerzijds de negentiende-eeuwse Franse receptie van Averro√ęs en Ibn Khaldoen als voorlopers van respectievelijk antiklerikale rationalistische filosofie en de positivistische sociologie, en anderzijds de Iottopmaanse receptie van Verlichtings- en Bildungsidealen.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M.M. Leezenberg

Classification

D32000 Philosophy
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation