KNAW

Research

Grammatical features influencing information structure. The case of L1 and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Grammatical features influencing information structure. The case of L1 and L2 Dutch and English
Period 01 / 2005 - 04 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1308755
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Als je een verhaal vertelt in een andere taal, zijn grammaticale vormen uit je moedertaal van invloed op de manier waarop je informatie ordent, concludeert promovenda Suzan van Ierland. Een van de oudste manieren waarop we taal gebruiken is door het vertellen van verhalen (narratieven) en het beschrijven van gebeurtenissen. Vertellers gebruiken daarbij een eigen stijl. Van Ierland constateert: verhalen van verschillende vertellers met dezelfde moedertaal vertonen opvallende overeenkomsten, terwijl verhalen van sprekers met verschillende moedertalen duidelijk verschillen. Sterke overeenkomsten in structuur van twee talen kunnen voordelig zijn in de tweedetaalverwerving van bijvoorbeeld woordenschat en grammatica, maar zijn geen garantie voor een succesvolle verwerving van informatiestructuur in de tweede taal. In het onderwijs in een tweede taal is daarom extra aandacht nodig voor de informatiestructuur, in het bijzonder woordvolgorde, werkwoordstijden en aspect (is iets nog bezig, afgerond, en dergelijke).

Related organisations

Related people

Classification

D36300 Germanic language and literature studies
D36400 Romance language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation