KNAW

Onderzoek

Grammatical features influencing information structure. The case of L1 and...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Grammatical features influencing information structure. The case of L1 and L2 Dutch and English
Looptijd 01 / 2005 - 04 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1308755
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

Als je een verhaal vertelt in een andere taal, zijn grammaticale vormen uit je moedertaal van invloed op de manier waarop je informatie ordent, concludeert promovenda Suzan van Ierland. Een van de oudste manieren waarop we taal gebruiken is door het vertellen van verhalen (narratieven) en het beschrijven van gebeurtenissen. Vertellers gebruiken daarbij een eigen stijl. Van Ierland constateert: verhalen van verschillende vertellers met dezelfde moedertaal vertonen opvallende overeenkomsten, terwijl verhalen van sprekers met verschillende moedertalen duidelijk verschillen. Sterke overeenkomsten in structuur van twee talen kunnen voordelig zijn in de tweedetaalverwerving van bijvoorbeeld woordenschat en grammatica, maar zijn geen garantie voor een succesvolle verwerving van informatiestructuur in de tweede taal. In het onderwijs in een tweede taal is daarom extra aandacht nodig voor de informatiestructuur, in het bijzonder woordvolgorde, werkwoordstijden en aspect (is iets nog bezig, afgerond, en dergelijke).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D36300 Germaanse taal- en letterkunde
D36400 Romaanse taal- en letterkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie