KNAW

Research

In vivo studies on the role of Adhesion-GPCR CD97 in immunity

Pagina-navigatie:


Update content


Title In vivo studies on the role of Adhesion-GPCR CD97 in immunity
Period 05 / 2005 - 10 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184942
Research number OND1308837
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Hoewel G-eiwit-gekoppelde receptoren van het Adhesietype (Adhesion-GPCR) op bijna elke cel aanwezig zijn, behoren ze tot de minst begrepen moleculen op het celoppervlak. Henrike Veninga laat zien dat de hoeveelheid van de Adhesie-GPCR CD97 op circulerende bloedcellen voortdurend gereguleerd wordt door interactie met één van zijn liganden (verbindingsmoleculen), celoppervlakmolecuul CD55. Migratie van bloedcellen bleek niet afhankelijk van CD97. Wel werd in CD97- en CD55-knock-outmuizen als gevolg van meer aanmaak in het beenmerg een verhoogd aantal circulerende granulocyten (een type bloedcel) gevonden. Adhesie-GPCRs zijn waarschijnlijk betrokken bij positionering van cellen in weefsels.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. R.A.W. van Lier
Project leader Dr. J. Hamann
Doctoral/PhD student Dr. H. Veninga

Classification

D21800 Immunology, serology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation