KNAW

Onderzoek

More than words: neural and genetic dynamics of syntactic unification

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel More than words: neural and genetic dynamics of syntactic unification
Looptijd 09 / 2004 - 06 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1308839
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

Net zoals een zin méér is dan een verzameling woorden, zijn de hersenen meer dan een verzameling hersengebiedjes. Tijdens het verwerken van zinnen werken verschillende hersengebieden nauw samen. Tineke Snijders gebruikte beeldvormende technieken ( fMRI, MEG) om te onderzoeken hoe het brein woorden combineert tot zinnen. Ze bekeek de hersenactiviteit van proefpersonen terwijl ze zinnen en woordenreeksen lazen. Het vormen van zinnen werd moeilijker gemaakt door woorden toe te voegen die zowel zelfstandig naamwoord als werkwoord kunnen zijn (bijvoorbeeld bewijzen , sprongen , fietsen ). Haar bevindingen wijzen op het belang van het kijken naar hersennetwerken, in plaats van naar de activiteit van verschillende losse gebiedjes in de hersenen. Verder bestudeerde ze de invloed van een bepaalde veel voorkomende genetische variant op de hersenactiviteit. Iemands genotype bepaalt de verwerkingsroute die het brein volgt tijdens het lezen van zinnen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie