KNAW

Research

Mass, media and modernity: The imagination of the fascistic revolution in...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mass, media and modernity: The imagination of the fascistic revolution in Italian exhibitions during the interbellum
Period 01 / 2005 - 06 / 2009
Status Completed
Research number OND1308899
Data Supplier Huizinga Instituut

Abstract (NL)

Begin jaren dertig was er in Italië sprake van een enorme ontwikkeling in het genre van de propagandatentoonstelling. De tentoonstellingen die overal uit de grond schoten, en die het middelpunt vormden van wat wel gekenmerkt is als de society of the spectacle , waren van fundamentele betekenis voor de constructie van de fascistische macht. Niet alleen bepaalden ze de publieke identiteit van het fascisme en functioneerden ze als mid-delen om de macht te legitimeren, ze maakten bovendien een belangrijk onderdeel uit van het discours dat vorm gaf aan het zelfbeeld. De symbolische praktijk van de tentoon-stellingen oefende zo invloed uit op de manier waarop het fascisme zijn doelen en zijn strategieën bepaalde. Mijn onderzoek richt zich op deze Italiaanse propagandatentoonstellingen ten tij-de van het fascisme. In het bijzonder wil ik gaan onderzoeken hoe daarin de fascistische revolutie werd verbeeld. Een belangrijke rol als symbool in de verbeelding van de fascis-tische revolutie binnen de tentoonstellingen was weggelegd voor de massamedia. De ontwikkeling, de betekenis en de functie van de massamedia als symbolen binnen de ten-toonstellingen zijn daarin de centrale aandachtsvelden. Fungeerden de massamedia als symbool voor de modernisering van de politieke stijl door het fascisme? Wat zegt het over de aard van het fascisme dat de journalistiek zo n belangrijk onderdeel uitmaakte van de eigen identiteit? Of, wat zegt het over de aard van het fascisme dat stijlvernieu-wing zo n belangrijk onderdeel uitmaakte van het zelfbeeld? En wat was de rol van kun-stenaars in het proces waarin vorm werd gegeven aan dat zelfbeeld? In de pers werd destijds een felle discussie gevoerd over de vraag hoe de fascistische stijl in de kunsten eruit moest zien. Kunstenaars uit uiteenlopende stromingen kregen de kans om hun visie uit te werken in het kader van de tentoonstellingen. Wie werden bij de zaak betrokken, en hoe verbeeldden zij het karakter van de fascistische revolutie? Hoe beïnvloedde de discussie over de fascistische stijl, zoals die gevoerd werd in dagbladen en tijdschriften, de manier waarop de revolutie werd verbeeld binnen de tentoonstellingen? Aan de hand van bovenstaande vragen tracht ik onze kennis te vergroten over de rol die het medium propagandatentoonstelling speelde binnen het proces van de esthetisering van de politiek .

Related organisations

Related people

Related research (lower level)

Classification

D35400 Media sciences
D42100 Political science

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation