KNAW

Research

Torrefaction

Pagina-navigatie:


Update content


Title Torrefaction
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1309238

Abstract (NL)

Torrefactie is een thermochemische voorbewerkingstechniek, waarmee een breed scala aan biomassastromen geschikt gemaakt kan worden voor mee- en bijstooktoepassingen. O.a. de maalbaarheid kan sterk worden verbeterd. Voor verschillende typen biomassa (vers hout, sloophout, stro) is de relatie vastgesteld tussen de condities van torrefactie en het resulterende, sterk verbeterde maalgedrag. Ook zijn de mechanismen van torrefactie nader verkend i.s.m. de TU Eindhoven. Op basis van de verkregen inzichten zijn vervolgens reactor- en procesconcepten ontwikkeld, die momenteel in octrooien worden vastgelegd, en zijn globale economische evaluaties uitgevoerd. Deze evaluaties bevestigen de grote potentie van deze voorbewerkingstechniek. Voor verdere ontwikkeling van torrefactie wordt momenteel een plan van aanpak (incl. investeringsplan voor pilot-schaal vervolgonderzoek) opgesteld en worden gesprekken gevoerd met marktpartijen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H.J. Veringa

Classification

D13000 Chemistry
D14220 Engines, energy converters
D14530 Fuel technology
D14800 Energy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation