KNAW

Research

Bio-refining: programme focussing, scientific foundation and industrial commitment

Pagina-navigatie:


Update content


Title Bio-refining: programme focussing, scientific foundation and industrial commitment
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1309250

Abstract (NL)

ECN coördineert een samenwerkingsverband bestaande uit ECN, WUR, A&F, UT, RUG, TUD en UU, mogelijk aangevuld met een aantal industrieën die een gezamenlijk "Visiedocument Bioraffinage" hebben geformuleerd met een set van samenhangende projecten ten einde deze in te dienen in de tenderprocedure in het kader van EOS (Energie Onderzoek Strategie). De samenwerking voor EOS is vastgelegd in een Memorandum-of-Understanding. Voor de eerste tender is door genoemde partijen een voorstel "Bioraffinage: programma focussering, wetenschappelijke onderbouwing en industriële commitment" ingediend. Naar de mening van deze partijen en een industriële klankbordgroep (o.a. Dow Benelux, Energy Valley, Havenbedrijf Rotterdam en Purac) is dit project uiterst wenselijk om het zeer brede gebied van bioraffinage nader te focusseren om zodoende de juiste R&D-trajecten te kunnen selecteren.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H.J. Veringa

Classification

D14530 Fuel technology
D14800 Energy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation